Повлашћење паркинг карте за станаре

Корисници који имају пријављено пребивалиште на територији општине Љубовија у улицама које су обухваћене наплатом јавних паркиралишта, могу купити “повлашћењу паркинг карту за станаре” у трајању од најмање месец дана.

Повлашћења карта за станаре важи месец дана од дана куповине исте, док постоји могућност куповине карте и за годину дана.

Повлашћена паркинг карта кориснику омогућава коришћење слободног паркинг места на општем паркиралишту без временског ограничења у непосредној близини свој стана (испред или наспрам свог кућног броја). Поступак издавања повлашћене паркинг карте за физичка лица – станаре покреће се на захтев странке, док по захтевима одлучује решењем Општинска управа општине Љубовија.

Повлашћена паркинг карта не гарантује слободно паркинг место кориснику.