ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЉУБОВИЈА

ЈАВНИ СЕРВИС У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

jkp-standard-ljubovija-kancelarije

О нама

Јавно комунално предузеће „Стандард“ Љубовија основано је 28.12.1972.године актом о оснивању број 06/339.

Претежна делатност предузећа је пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (шифра делатности 41000).

Седиште је у Љубовији, улица Карађорђева број 10.

Комунално предузеће је организовано као јавно предузеће у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019).

  • Регистровано је у АПР:МБ 07169027, ПИБ 101301758.
  • Предузеће заступа и представља директор Мирјана Арсеновић
  • Телефон за рекламације: 0800/001-015
  • Телефони за контакт: 015/561-965, 015/561-854

НОВОСТИ

Месечне паркинг карте

Почев од 11.10.2023. године корисници имају могућност куповине месечне паркинг карте. Иста корисницима пружа…

НАШИ ПАРТНЕРИ

Сарадња локалне самоуправе у Љубовији и јавних предузећа као и образовних и културних институција је на високом нивоу, а огледа се у сталној подршци развоја и изградњи инфраструктуре.