organizaciona struktura

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova(radnih mesta) u JKP "Standard" utvrđen je broj, kvalifikaciona struktura, opis poslova i stručna osposobljenost zaposlenih a radi izvršavanja programskih zadataka iz delatnosti Preduzeća utvrđenih osnovačkim aktom, Statutom i drugim propisima.

Preduzeće ima organizacioni oblik javnog preduzeća. Organizacija Preduzeća je utvrđena kao jedinstvena za Preduzeće sa jedinstvenim organima, a organizacioni delovi(službe) unutar Preduzeća organizovani su prema poslovima, u zavisnosti od vrste poslova koji se obavljaju i drugih okolnosti za obavljanje tih poslova. U okviru preduzeća utvrđene su službe:

  • Opšta služba
  • Služba računovodstva
  • Služba naplate
  • Radionica
  • Operativa
  • Pružanje usluga na „zelenoj“ pijaci i „stočnoj“ pijaci
  • Crpna stanica
sema organizacije komunalno ljubovija