profil preduzeca

Pravne osnove

statut komunalno standard
Pregled

Javno komunalno preduzeće „Standard“ Ljubovija osnovano je 28.12.1972.godine. Pretežna delatnost preduzeća je prečišćavanje i distribucija vode za piće (šifra delatnosti 41000). Sedište je u Ljuboviji, Ulica Milana Tešića broj 28.

Zakonski okvir rada preduzeća

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća određen je sledećim propisima:

 • Zakon o Javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u Javnim preduzećima
 • Zakon o komunalnim delatnostima
 • Zakon o budžetskom sistemu
 • Zakon o budžetu republike Srbije
 • Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu (nacrt)
 • Zakon o lokalnoj samoupravi
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o javnim nabavkama i podzakonskih akata
 • Zakon o javnoj svojini
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o radu
 • Zakon o planiranju i izgradnji
 • Zakon o vodi
 • Zakon o ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće
 • Statut JKP „Standard“
 • Pravilnik o zaštiti na radu JKP „Standard“
 • Odluke Upravnog odbora usaglašene sa zakonskom regulativom
 • Odluka o održavanju čistoće na području Opštine Ljubovija
 • Odluke i rešenja osnivača preduzeća
 • Interni akti
Delatnost preduzeća

Preduzeće može da obavlja sledeće delatnosti koje su upisane u sudski registar:

 • 41000 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
 • 90000 – odstranjivanje odpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti
 • 40300 – proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom
 • 45230 – izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
 • 01412 – uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
 • Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu (nacrt)
 • 74700 – čišćenje objekata
 • 93030 – pogrebne i prateće delatnosti
 • 63214 – usluge u drumskom saobraćaju
 • 60250 – prevoz robe u drumskom saobraćaju
 • 45330 – postavljanje cvnih instalacija
 • 52620 – trgovina na malo natezgama i pijacama
 • 52460 – trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
 • 52480 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
 • 52110 – trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežnohrane pića i duvana
 • 51410 – trgovina na veliko tekstilom
 • 51420 – trgovina na veliko odećom i obućom
 • 51530 – trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
 • 51540 – trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
 • 51550 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima
 • 51560 – trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
 • 55300 – restorani
 • 45110 – rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
 • 45210 – grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
 • 45500 – iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovaocem
 • 92330 – vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
 • 50100 – prodaja motornih vozila
 • 50200 – održavanje i opravka motornih vozila
 • 50300 – prodaja delova i pribora za motorna vozila

Sredstva

Dokumentaciju o poslovanju možete preuzeti putem sledećih linkova

Preduzeće je indirektni budžetski korisnik koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, kao i iz namenskih budžetskih prihoda u skladu sa zakonom. Preduzeće se finansira i iz sopstvenih sredstava,a prihod se ostvaruje od:

 • Proizvodnje i distribucije vode za piće
 • Odvođenje otpadnih voda (kanalizacija)
 • Sakupljanje i izvlačenje smeća
 • Održavanje čistoće ulica u gradu
 • Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga
 • Pružanje usluga na „zelenoj“ pijaci i „stočnoj“ pijaci
 • Izvođenje radova i usluga trećim licima