Наплата јавних паркиралишта у Љубовији

Од 01.08.2023. године почела је наплата паркирања на јавним паркиралиштима на територији Општине Љубовија, која су обележена паркинг местима и одговарајућим знацима.

На свим општим паркиралиштима општине Љубовија на којима се врши наплата паркирања установљена је једна зона паркирања (ЗОНА 1), док ће се наплата паркирања вршити од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 17.00 часова, односно суботом у периоду од 7.00 часова до 13.00 часова.

Недељом као и државним празницима не врши се наплата паркирања, односно исто је бесплатно. 

Улице у којима се налазе обележена паркинг места, која чине саставни део општих паркиралишта, и на којим се врши наплата паркирања су: 

  • Ул. Војводе Мишића (од Карађорђеве улице до улице Љубе Лазаревића);
  • Ул. Милана Тешића (Код центра за социјални рад “Љубовија”);
  • Ул. Карађорђева (од Дринске улице до улице Јована Цвијића);
  • Ул. Омладинска (код а.д. “Дуван” Љубовија);
  • Ул. Дринска;
  • Ул. Стојана Чупића (од Србачке улице до Радничке улице);
  • Ул. Азбуковачка (код д.о.о. “Бобија” Љубовија);
  • ул. Илије Нешковића (код библиотеке “Милован Глишић” Љубовија).