Месечне паркинг карте

Почев од 11.10.2023. године корисници имају могућност куповине месечне паркинг карте.

Иста корисницима пружа погодност коришћења простора за паркирање на уређеним и обележеним местима за паркирање без ограничења на паркинг места у улици у којој се налази стан корисника (испред или наспрам свог кућног броја).

Куповина и издавање месечних паркинг карти врши се у седишту ЈКП “Стандард” Љубовија, у ул. Карађорђева бр.10,  15320 Љубовија. 

Цене месечних паркинг карти утврђене су Ценовником паркинг услуга за путничке аутомобиле ЈКП “Стандард” Љубовија.