cenovnik

Nadzorni odbor JKP "Standard" Ljubovija na sednici održanoj 30.11.2018 donosi cenovnik usluga JKP "Stanard" Ljubovija. Cenovnik možete preuzeti klikom na ovaj link ili pregledati ga u tabeli ispod.

cenovnik komunalnih usluga cenovnik komunalnih usluga cenovnik komunalnih usluga